Kav Project Management Consulting
יעוץ מקצועי > תחומי התמחות > תפעול ושרשראות אספקה
יעוץ מקצועי
 

תפעול ושרשראות אספקה

  • עיתוד מלאי בהתבסס על תחזית ארגונית מתוכננת
  • גיבוש תפיסת הניהול הלוגיסטי, הקמת מערכים תפעוליים, תכנון פונקציונאלי וגיבוש תהליכי עבודה תומכים:
         * רכש וקידום
         * מרכזים לוגיסטיים
         * שינוע והובלה
  • ניהול המוצר:
        * תכנית אב לייצור (MPS) 
        * תכנון דרישות חומרים (MRP) 
        * תפ"י
  • ניהול מלאי ויישום כלים לשמירה על אמינות המלאי
  • הקמת מערכי שירות ומערכי אחזקה
  • מערכות ERP
 
 
 
 

 
© כל הזכויות שמורות לחברת קו פרויקט ייעוץ הנדסי בע"מ בניית אתרים מיקסרמדיה | IWMS מערכת ניהול תוכן עיצוב אתרים